GIF podjął decyję o wstrzymaniu w obrocie i stosowaniu opakowań leku o pojemności 600 gramów. Istnieje podejrzenie, że w sześciu seriach nie zostały dotrzymane odpowiednie wymagania jakościowe.
 

Numery serii wycofanych z obrotu:

370904, data ważności 11.2018

370929, data ważności 11.2018

373880, data ważności 11.2018

374034, data ważności 12.2018

374161, data ważności 12.2018

375836, data ważności 12.2018

Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. 

Lek jest stosowany w przypadkach niedoboru witamin, szczególnie u dzieci i kobiet w ciąży.