Izbica Kujawska, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Do góry