Manasterz, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego

Do góry